Cenník

Konzultácia do 10min. 20 €
Konzultácia 10 – 20min. 40 €
Konzultácia 20 – 30min. 60 €
Implantologická konzultácia 60 €
Krátky administratívny výkon20 €
Gingivectómia elektrokauterom20 €
Injekčná anestézia15 €
Šitie rany ( atraumatický šicí materiál ) 15 €
Kontrola po chirurgickom zákroku / vybratie stehov15 €
Recall ( kontrola, konzultácia, inštruktáž, nácvik hygieny )30 €
RTG intraorálny10 €
OPG25
CT50 €
Gelaspon ( 1lôžko )10 €
Skúška vitality zubov ( < 3zuby )10 €
Odber materiálu na bakteriologickú kultiváciu30 €
Oprava keramického defektu korunky100 €
Nedostavenie sa na termín ošetrenia ( zmena termínu do 24hod. od zákroku ) 60 €
Ošetrenie mimo ordinačných hodín50 €
Premedikácia ( ATB )5 €
Premedikácia ( sedativum )50 €
Aplikácia Repinu na ranu / dezinfekčnej vložky20 €
Zavedenie drénu20 €
Histologické vyšetrenie50 €
Aplikácia vazelínového tylu na ranu25 €

 DENTOALVEOLÁRNA CHIRURGIA

Extrakcia dočasného zuba / koreňa 45 €
Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba 65 €
Extrakcia trvalého viackoreňového zuba 85 €
Extrakcia zuba múdrosti 115 €
Komplikovaná extrakcia zuba 105 €
Chirurgická extrakcia zuba / koreňa 150 €
Chirurgicka extrakcia zuba múdrosti ( 8 ) 150 €
Komplikovaná chirurgická extrakcia zuba múdrosti190 €
Chirurgická extrakcia retinovaného zuba ( 3,5,mesiodens, nadpočetný, zárodok )270 €
Odhalenie retinovaného zuba ( fenestrácia )270 €
Fixácia ortodontického zámku30 €
Zavedenie miniskrutky 50 €
Resekcia koreňového hrotu 210 €
Resekcia dalšieho koreňa50 €
Resekcia koreňového hrotu viackoreňových zubov ( molárov ) 300 €
Resekcia koreňového hrotu s retrográdnou výplňou 250 €
Resekcia koreňového hrotu s augmentáciou ( bez materiálu )250 €
Extirpácia cysty ( jednoduchá- do 10mm )150 €
Extirpácia cysty komplikovaná ( velky rozsah, lokalizácia )300 €
Extirpácia benigného nádoru 110 €
Extirpácia mukokély 140 €
Zastavenie postextrakčného krvácania 80 €
Wassmundova plastika 130 €
Frenulectomia ( uvolnenie uzdičky pery ), úprava slizničních úponov 50 €
Prehĺbenie vestibula – vestibuloplastika ( 1kvadrant ) 100 €
Excízia vlajúceho hrebeňa ( 1kvadrant ) 100 €
Excízia makkých tkanív 70 €
Predprotetická úprava – egalizácia 120 €
Egalizácia lôžka zuba 20 €
Dekapsulácia 50 €
Gingivektómia elektrochirurgickým prístrojom ( 1 zub )20 €
Autotransplantácia zuba300 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti ( zavedenie drénu )30 €
Revízia čeľustnej dutiny400 €
Incízia abscesu100 €
Odstránenie cudzieho telesa ( podľa lokalizácie )100 – 200 €

IMPLANTOLÓGIA

Zavedenie implantátu 700 €
Vhojovací valček- gingivaformer50 €
Nadstavba na implantát300 €
Nadstavba na implantát angulovaná350 €
Estetická nadstavba na implantát – keramický pilier400 €
Nadstavba na implantát pre hybridnú náhradu ( zásuvný spoj )350 €
Provizórna korunka na implantát150 €
PEEK provizórny mostík500 €
Sinus lift ( bez materiálu )500 €
Bone split 300 €
Augmentácia kostného defektu ( bez materiálu ) 100 €
Odber autológneho ( vlastného ) kostného tkaniva 150 €
BIO -OSS 0,5g. 200 €
BIO -OSS 2g.400 €
PTFE membrana 250 €
Kolagénová membrána 150 €

PROTETIKA

Alginátový odtlačok15 €
Silikónový odtlačok25 €
Korunka zirkonkeramická350 €
Korunka E.max.350 €
Korunka  kovokeramická250 €
Zhotovenie náhryzovej dlahy100 €
Lokator inserty – výmena matríc ( 2ks )50 €
Čiastočne snímateľná náhrada550 €
Častočne snímateľná náhrada- skeleta750 €
Celková snímateľná náhrada550 €
Rozpílenie kovokeramickej korunky 50 €
Medzerník130 €
Rebazácia150 €
Wux-up jeden zub10 €
Mock-up jeden zub15 €
Stiahnutie fixnej korunky20 €
Opätovné nasadenie fixnej náhrady na každý pilier10 €
Ochranná korunka25 €
Preparácia zuba na korunku50 €
Zásuvný spoj200 €

ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA

Vstupná  prehliadka50 €
Preventívna prehliadka25 €
Kofferdam10 €
Provizórne ošetrenie zubného kazu20 €
Fotokompozit jedna plôška- frontálny zub45 €
Fotokompozit jedna plôška- distálny zub65 €
Fotokompozit dve plôšky- frontálny zub65 €
Fotokompozit dve pôšky- distálny zub85 €
Fotokompozit tri plôšky- frontálny zub85 €
Fotokompotit tri plôšky- distálny zub125 €
Fotokompozit- rekonštrukcia korunky zuba priama150 €
Fotokompozit v dočasnom chrupe / farebná výplň75 €
Provizórna vyplň10 €
Pečatenie zuba25 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok- jeden zub15 €
Paliatívne endodontické ošetrenie / trepanácia zuba30 €
Primárne endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba80 €
Primárne endodontické ošetrenie viackoreňového zuba160 €
Definitívne endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 80 €
Definitívne endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 160 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba v jednej návšteve120 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba v jednej návšteve 220 €
Odstránenie starej koreňovej výplne30 €
Odstránenie koreňovej nadstavby40 €
Dostavba sklenným čapom80 €
Každý ďalší sklenný čap20 €
Zábrus zuba10 €
Vnútorné bielenie devitálneho zuba50 €
Vnútorné bielenie devitálneho zuba- opakovaná výplň15 €
Ambulantné bielenie400 €
Použitie MTA/Biodentin 50 €
Priame prekrytie zubnej drene 10

DENTÁLNA HYGIENA

Odstránenie povlakov a zubného kameňa40 €
Pieskovanie- Air-flow30 €
Lokálna fluoridácia- obe zuboradia10 €
Inštruktáž hygieny5 €
Superflos – dentálna niť na mostíky a implantáty5 €
Curasept gél5 €