Cenník

Konzultácia do 10min. 20 €
Konzultácia 10 – 20min. 40 €
Konzultácia 20 – 30min. 60 €
Implantologická konzultácia 50 €
Zhodnotenie CT vyšetrenia, vytorenie plánu liečby30 €
Anestézia slizničná ( sprej / gél )2 €
Injekčná anestézia15 €
Sutura rany ( atraumatický šicí materiál ) 15 €
Kontrola po chirurgickom zákroku / vybratie stehov15 €
Recall ( kontrola, konzultácia, inštruktáž, nácvik hygieny )30 €
RTG intraorálny10 €
Motivácia nespolupracujúceho pacienta (každých začatých 15 min. )30 €
Aplikácia vazelínového tylu na ranu25 €
Gelaspon ( 1lôžko )10 €
Skúška vitality zubov ( < 3zuby )10 €
Odber materiálu na bakteriologickú kultiváciu30 €
Oprava keramického defektu korunky100 €
Nedostavenie sa na termín ošetrenia ( zmena termínu do 24hod. od zákroku ) 60 €
Premedikácia ( ATB, anxiolytikum )5 €
Premedikácia ( sedatívum )50€
Aplikácia Repinu na ranu / dezinfekčnej vložky20 €
Zavedenie drénu20 €
Histologické vyšetrenie50 €
Akútne ošetrenie50 €

 DENTOALVEOLÁRNA CHIRURGIA

Extrakcia dočasného zuba / koreňa 45 €
Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba 60 €
Extrakcia trvalého viackoreňového zuba 75 €
Extrakcia zuba múdrosti 115 €
Komplikovaná extrakcia zuba 95 €
Chirurgická extrakcia zuba / koreňa 130 €
Chirurgicka extrakcia zuba múdrosti ( 8 ) 130 €
Komplikovaná chirurgicka extrakcia zuba múdrosti170€
Chirurgická extrakcia retinovaného zuba ( 3,5,mesiodens,nadpočetný,zárodok )220 €
Odhalenie retinovaného zuba ( fenestrácia )250 €
Fixácia ortodontického zámku30 €
Zavedenie miniskrutky 50 €
Resekcia koreňového hrotu 200 €
Resekcia dalšieho koreňa50 €
Resekcia koreňového hrotu viackoreňových zubov ( molárov ) 250 €
Resekcia koreňového hrotu s retrográdnou výplňou 250 €
Resekcia koreňového hrotu s augmentáciou ( bez materiálu )250 €
Extirpácia cysty ( jednoduchá- do 10mm )150 €
Extirpácia cysty komplikovaná ( velky rozsah, lokalizácia )300 €
Extirpácia benigného nádoru 100 €
Extirpácia mukokély 130 €
Zastavenie postextrakčného krvácania 80 €
Wassmundova plastika 130 €
Frenulectomia ( uvolnenie uzdičky pery ), úprava slizničních úponov 50 €
Prehĺbenie vestibula – vestibuloplastika ( 1kvadrant ) 100 €
Excízia vlajúceho hrebeňa ( 1kvadrant ) 100 €
Excízia makkých tkanív 70 €
Predprotetická úprava – egalizácia 120 €
Egalizácia lôžka zuba 20 €
Dekapsulácia 50 €
Gingivektómia30 €
Ošetrenie gingiválneho recesu voľným štepom z podnebia200 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti ( zavedenie drénu )30 €
Revízia čeľustnej dutiny400 €
Incízia abscesu50 €
Autotransplantácia zuba 250 €

IMPLANTOLÓGIA

Zavedenie implantátu 650 €
Vhojovací valček- gingivaformer50 €
Nadstavba na implantát250 €
Nadstavba na implantát angulovaná350 €
Estetická nadstavba na implantát – keramický pilier400 €
Nadstavba na implantát pre hybridnú náhradu ( zásuvný spoj )350 €
Provizórna korunka na implantát150 €
PEEK provizórny mostík500€
Sinus lift ( bez materiálu )500 €
Bone split 300 €
Augmentácia kostného defektu ( bez materiálu ) 100 €
Odber autológneho ( vlastného ) kostného tkaniva 150 €
BIO -OSS 0,5g. 200 €
BIO -OSS 2g.400 €
PTFE membrana 250 €
Kolagénová membrána 150 €
Zavedenie implantátu 650 €
Vhojovací valček- gingivaformer50 €
Nadstavba na implantát250 €
Nadstavba na implantát angulovaná350 €
Estetická nadstavba na implantát – keramický pilier400 €
Nadstavba na implantát pre hybridnú náhradu ( zásuvný spoj )350 €
Provizórna korunka na implantát150 €
Sinus lift ( bez materiálu )500 €
Bone split 300 €
Augmentácia kostného defektu ( bez materiálu ) 100 €
Odber autológneho ( vlastného ) kostného tkaniva 150 €
BIO -OSS 0,5g. 200 €
BIO -OSS 2g.400 €
Cytoplast PTFE membrana, BIO-Gide membrána 250 €
Kolagénová membrána 60 €
Zavedenie implantátu 650 €
Vhojovací valček- gingivaformer50 €
Nadstavba na implantát250 €
Nadstavba na implantát angulovaná350 €
Estetická nadstavba na implantát – keramický pilier400 €

PROTETIKA

Alginátový odtlačok10 €
Silikónový odtlačok20 €
Korunka zirkonkeramická350 €
Korunka E.max.350 €
Korunka  kovokeramická250 €
Zhotovenie náhryzovej dlahy100 €
Výmena teflónových matríc ( 2ks )50 €
Revízia fiixnej náhrady na implantáte ( dotiahnutie skrutky, kompozitná výplň )80 €
Čiastočne snímateľná náhrada300 €
Častočne snímateľná náhrada- skeleta400 €
Celková snímateľná náhrada400 €
Imediátna náhrada250 €
Medzerník120 €
Rebazácia150 €
Wux-up jeden zub10 €
Mock-up jeden zub15 €
Stiahnutie fixnej korunky20 €
Opätovné nasadenie fixnej náhrady na každý pilier10 €
Ochranná korunka20 €
Rozpílenie kovokeramickej korunky50€

ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA

Vstupná  prehliadka50 €
Preventívna prehliadka25 €
Kofferdam10 €
Provizórne ošetrenie zubného kazu20 €
Fotokompozit jedna plôška- frontálny zub40 €
Fotokompozit jedna plôška- distálny zub60 €
Fotokompozit dve plôšky- frontálny zub60 €
Fotokompozit dve pôšky- distálny zub80 €
Fotokompozit tri plôšky- frontálny zub80 €
Fotokompotit tri plôšky- distálny zub100 €
Fotokompozit- rekonštrukcia korunky zuba priama120 €
Fotokompozit v dočasnom chrupe – farebná výplň75 €
Pečatenie zuba20 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok- jeden zub15 €
Paliatívne endodontické ošetrenie / trepanácia zuba30 €
Primárne endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba80 €
Primárne endodontické ošetrenie viackoreňového zuba160 €
Definitívne endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba80 €
Definitívne endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 160 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba v jednej návšteve120 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba v jednej návšteve 220 €
Odstránenie starej koreňovej výplne30 €
Odstránenie koreňovej nadstavby40 €
Dostavba sklenným čapom80 €
Každý ďalší sklenný čap20 €
Zábrus zuba10 €
Vnútorné bielenie devitálneho zuba50 €
Vnútorné bielenie devitálneho zuba- opakovaná výplň15 €
Ambulantné bielenie300 €
 Použitie MTA / Biodentin 30€
Priame prekrytie zubnej drene10€

DENTÁLNA HYGIENA

Odstránenie povlakov a zubného kameňa40 €
Pieskovanie- Air-flow30 €
Lokálna fluoridácia- obe zuboradia10 €
Inštruktáž hygieny5 €
Superfloss – dentálna niť na mostíky a implantáty5€
Currasept gél5€