Kontakt

Vážení pacienti,
vzhľadom na aktuálnu situáciu si Vás dovoľujeme informovať, že do odvolania prevádzkujeme ambulanciu v zmenenom režime.

Ošetrenia vykonávame výhradne po telefonickom dohovore. 0949 158 910

MDDr. Jaroslav Janec

0949 158 910 MDDr. Jaroslav Janecdentoalveolárna chirurgia
0915 320 727 MDDr. Iveta Janecovázubné lekárstvo

janec.dental@gmail.com

Ambulancia zubného lekárstva a dentoalveolárnej chirurgie
Mestská poliklinika
Starohájska 2
91701 Trnava
prízemie, blok C

(chodba medzi schodiskom a novinovým stánkom)

Ordinačné hodiny

 Pondelok 08:00 – 16:00
 Utorok 12:00 – 19:00
 Streda 08:00 – 16:00
 Štvrtok 12:00 – 19:00
Piatok 08:00 – 15:00